Voorwaarden

Online overeenkomst

Gebruiksvoorwaarden van de online software applicatie Yoobi®;

Door tijdens de aanvraagprocedure "Ja, Ik ga akkoord met de voorwaarden" te kiezen geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden als hieronder beschreven;

De Yoobi® website(s), online applicatie, logo's en bijbehorende documentatie zijn eigendom van e-dynamics B.V. Tevens is Yoobi® een geregistreerd handelsmerk

Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf, instelling of andere juridische entiteit geeft u aan hiervoor gemachtigd te zijn door deze juridische entiteit. Indien u niet gemachtigd bent dient u de online aanvraagprocedure af te breken.

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de door e-dynamics B.V. gehanteerde ICT~Office voorwaarden. De ICT~Office voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. U kunt de voorwaarden hier downloaden.
Indien deze overeenkomst strijdig is met de ICT~Office Voorwaarden, prevaleert deze overeenkomst.

e-dynamics B.V. is geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 24302692.

Per Yoobi editie zullen we hieronder aangeven welke ICT~Office modulen van toepassing zijn;

Demo versie

Geldige modulen ICT~Office;

 • Module Algemeen,
 • Module 1 Licentie voor programmatuur,
 • Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice.

Samengevat

U kunt een beperkte periode, met een nader te bepalen aantal gebruikers, gebruik maken van een in functionaliteit beperkte versie van Yoobi®. U wordt geacht de demo versie enkel en alleen te gebruiken ter evaluatie van gebruik en toepasbaarheid voor uw organisatie of instelling. Alle aan u ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot Yoobi®, te weten; online applicatie, documentatie, leaflets, e-mails en rapportages, ingevoerde data blijven eigendom van e-dynamics B.V. én zijn middels deze overeenkomst onderhevig aan geheimhouding.

Uitsluitingen

Aansprakelijkheid; e-dynamics B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, materieel of immaterieel, bij het gebruik van deze editie van Yoobi®

Beschikbaarheid; de beschikbaarheid van Yoobi® demo versie is niet gebonden aan enige verplichting. Wij doen er alles aan u te voorzien van een bruikbare omgeving ten behoeve van uw evaluatie, derhalve doen wij geen enkele uitspraak over snelheid, beschikbaarheid, beveiliging of data-loss anders dan door de wet is vastgesteld als zijnde een verplichting van een leverancier;

Beëindiging; e-dynamics B.V. behoudt zich het exclusieve recht voor om deze Yoobi® demo versie op elk moment te kunnen beëindigen. Al dan niet vergezeld van een bericht aan U. 

Systeemeisen; Yoobi® is bruikbaar met een actuele browser als genoemd onder onze systeemeisen.

Basic & Corporate & Professional 

Geldige modulen ICT~Office;

 • Module Algemeen,
 • Module 1 Licentie voor programmatuur,
 • Module 3 Onderhoud van programmatuur,
 • Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice,
 • Module 8 Opleidingen en trainingen,
 • Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement.

Samengevat

U gaat een abonnement op Yoobi® aan met e-dynamics B.V. Abonnementen zijn geldig voor de duur van één jaar met een opzegtermijn van twee maanden. Alle aan u ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot Yoobi, te weten; online applicatie, documentatie, leaflets en e-mails blijven eigendom van e-dynamics B.V. én zijn middels deze overeenkomst onderhevig aan geheimhouding.

Uitsluitingen

Aansprakelijkheid; e-dynamics B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, materieel of immaterieel, bij het gebruik van deze editie van Yoobi®

Beschikbaarheid; de beschikbaarheid van Yoobi® is niet gebonden aan enige verplichting. Wij doen er alles aan u te voorzien van een bruikbare omgeving, derhalve doen wij geen enkele uitspraak over snelheid, beschikbaarheid, beveiliging of data-loss anders dan door de wet is vastgesteld als zijnde een verplichting van een leverancier;

Beëindiging; e-dynamics B.V. behoudt zich het exclusieve recht voor om de voorwaarden voor de Yoobi® Basic & Corporate editie te wijzigen. Beëindiging van uw abonnement zal geschieden door een tijdige opzegging waarbij e-dynamics B.V. zich verplicht tot het aanbieden van een alternatief;

Incassokosten1: Alle buitengerechtelijke ( incasso )kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van contractant / opdrachtgever . De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

Restitutie2; e-dynamics B.V. restitueert geen kosten voor abonnementen en/of hosting. Indien u om welke reden dan ook besluit abonnementen en/of licenties te verlagen geld hiervoor dat dit per eerstvolgende vervaldatum ingaat. Er is geen restitutiebeleid voor al dan niet aantoonbare schade door verkeerde werking van programmatuur en/of niet nakomen van beschikbaarheid en/of performance.

Systeemeisen; Yoobi® is bruikbaar met een actuele browser als genoemd onder onze systeemeisen.

Bijbestellingen4

Geldige modulen ICT~Office;

 • Module Algemeen,
 • Module 1 Licentie voor programmatuur,

Samengevat

U gaat een abonnement op Yoobi® aan met e-dynamics B.V. Abonnementen zijn geldig voor de duur van één jaar met een opzegtermijn van twee maanden. Dit geld ook voor bijbestellingen van extra gebruikers en/of modulen.  Indien u om welke reden dan ook besluit abonnementen en/of licenties te verlagen geld hiervoor dat dit per eerstvolgende vervaldatum ingaat.

Uitsluitingen

Indien klant aannemelijk maakt dat de persoon die een bijbestelling heeft gedaan niet gerechtigd is / was om dit namens klant te doen zal de bestelling worden geannulleerd.

 

1toegevoegd per 17-10-2012 en vanaf die datum effectief.
2toegevoegd per 19-03-2013.
3toegevoegd per 30-08-2013.

4toegevoegd per 28-03-2014.